Om oss – Priser

​Jonny Linus Halvorsen har de siste 25 årene vært delaktig i små og store suksesshistorier sammen med sine kontakter og kunder.

Igjennom flere år i ulike bransjer har han opparbeidet et solid nettverk i Norge og utlandet, og det gjør at vi kan gi deg gode innspill, samtidig som vi løser dine behov på best mulig måte.

Igjennom hans erfaring og store nettverk i både Norge og utlandet, har han bygget relasjoner til kontakter, kunder, samarbeidspartnere og leverandører, vi er derfor i stand til å løse de fleste utfordringer, både store og små.

Vi tilbyr tjenester til både offentlig sektor og til privatpersoner.

Ta kontakt hvis du trenger hjelp til å utføre små eller store prosjekter.

Vi er den medarbeideren du ikke trenger å ansette.

Priser:

  • Konsulenttjenester 1500,- + mva/time
  • Taksering 1500,- + mva/time
  • Spesial oppdrag 2500.- + mva/time
  • Underleverandører/nettverk +10-15%

​I henhold til Konkurransetilsynets forskrifter gis våre kunder følgende orientering om vårt pris grunnlag:

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet – og i det vesentligste – være avhengig av tidsforbruket i det enkelte oppdrag.

Vår veiledende timepris ligger i området kr. 1 500 til kr. 2 500 + mva avhengig av oppdraget art og kompleksitet. Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v.

Din Joker AS forbeholder seg retten til å gå såvel under minsteprisen som over maksprisen som er oppgitt ovenfor som veiledende timepris.
Den timesats som skal danne utgangspunkt for prisberegningen i oppdraget, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning oppdraget kommer i tillegg. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 30 minutter ved hver arbeidsøkt i oppdraget.
På større prosjekter og/eller faste oppdrag – kommer vi med tilbud.
​Våre tjenester blir då delt opp i tre ulike faser, med fakturering etter hver avsluttet FASE.