Tjenester

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

 • Koordinering i prosjektering (KP)
 • Koordinering i utførelsesfasen (KU)

Takst tjenester:

 • Byggelåns oppfølgning
 • Overtagelsesforretning
 • Naturskade takst
 • Skadetaksering
 • Reklamasjonstaksering
 • Boligsalgsrapport
 • Tilstandsanalyse
 • Taksering av fast eiendom
 • Verdi og Lånetakst
 • Verditaksering av Næringseiendom
 • Skade skjønn
 • Byggeteknikk
 • Taksering av tomt
 • Tomtevurdering, vurdering av festeavgift m.m
 • Teknisk Due diligence ved kjøp og salg
 • Analyse og verdivurdering av Næringseiendom
 • Arealoppmåling
 • El takst

Uavhengig kontroll:

 • Uavhengig kontroll Brann
 • Uavhengig kontroll Våtrom
 • Uavhengig kontroll Generelt
 • Uavhengig kontroll Bygningsfysikk

Div. tjenester:

 • Prosjektleder
 • Prosjektering
 • Byggfaglig spesialrådgivning
 • Kvalitetssikring
 • Byggledelse
 • Prebefaring
 • Ferdig befaring
 • Eiendoms forvaltning
 • Næringsmegling
 • Utleie
 • Brannrådgivning
 • Leietakerbistand
 • Inn og utflytning
 • Utvikling av eiendom
 • Fagansvarlig våtrom
 • Arkitekt
 • Verdi- og leievurdering
 • Eiendomsrådgivning
 • Veiledning og oppfølging av byggeprosjekt
 • Konsulenttjenester
 • Vurdering av leietakers vedlikeholdsplikt
 • Utarbeidelse av tiltaksplan for vedlikehold og utbedring av skader, inkludert kostnadsvurdering
 • Bistand ved deling og seksjonering av eiendom
 • Plan- og byggesaksrelatert rådgivning